De grondleggers

In 1917 kocht Adriaan van Hennik met behulp van zijn vader een stuk land aan de Dwarsweg in de polder van Zuidland om er een gemengd bedrijf te beginnen van melkvee en bouwland. Zijn zoon Jaap, in datzelfde jaar geboren nam het bedrijf in 1946 over en startte met nevenwerkzaamheden in het agrarisch loonwerk. In de jaren tussen 1920 en 1970 waren er in de regio veel kleine boeren die het ploeg-, zaai-, en pootwerk uitbesteedden. Ook waren er dorpelingen met een stukje grond dat te groot was om al het werk met de hand te doen. Er vormde zich al gauw een interessante klantenkring. Die was groot genoeg toen in de jaren ’60 zoon Adri van Hennik vennoot werd in het bedrijf. Samen breidden ze het werk uit. Met name het specialistische werk in de gewasbescherming bleek een goede greep. Nadat Jaap met pensioen was gegaan werd echtgenote Betsy medevennoot met verantwoordelijkheid voor het vee.

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden

In de jaren ’90 werden de ontwikkelingen in de agrarische sector ook in de Zuidlandse polder voelbaar. Het kleinbedrijf verdween vrijwel geheel en de overblijvende grote bedrijven beschikten vaak zelf over de noodzakelijke machines. Het werd dus tijd om de bakens te verzetten en naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. Te meer omdat de vierde generatie inmiddels was toegetreden tot het bedrijf in de persoon van Peter van Hennik. Het onderdeel veehouderij werd afgestoten en vader en zoon legden zich toe op het verhuur van materieel o.a. in het grondwerk en bij onderhoudswerk bij waterschappen en gemeenten. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de ontwikkelde expertise op het gebied van de toepassing van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van de openbare ruimte.

Een dynamisch bedrijf

Daarmee is geschetst dat Loon- en verhuurbedrijf Van Hennik een dynamisch bedrijf is dat met zijn tijd meegaat en voortdurend op zoek is naar nieuwe mogelijkheden met name op het gebied van het cultuurtechnische werk. Naast de vennoten beschikt het bedrijf over flexibel inzetbare personeelsleden.